skip to Main Content

12h -läger

Ett tolv timmar långt äventyr i kreativitetens och företagsamhetens värld. Lägret uppmuntrar unga att bekanta sig med sina egna och gruppens styrkor, hitta på en idé till produkt utgående från den givna lägerutmaningen och presentera den för andra.

Lägret fungerar enligt principen att unga lär unga och studerande på andra stadiet fungerar som lägertutorer. 12h -läger är ett läger för elever i årskurs 8 och 9 under ledning av gymnasie- eller yrkesskolelever.

Materialet som behövs för lägret finns i elektroniskt format. Lägret byggs upp av kontroller indelade i tre helheter: gruppbildning och innovation, från idé till praktik samt framförande och marknadsföring. Kontrollerna styr lägrets gång och kombinerar lärande, rolighet och effektivt arbete.

För att stödja genomförandet av lägren finns det färdiga materialpaket som innehåller bland annat informationsmallar, lägerpass och -kontroller samt intygsmallar.

Beställa här digimaterialen och anmäla antalet av deltagande studerande och lärare.

0.00
0.00

9815 i lager

0.00

9977 i lager

Beskrivning

Teman och tidpunkt

Lägret kan genomföras vid en tidpunkt som passar skolans tidtabeller bäst, antingen som en helhet under en hel dag eller två dagar. Lägret passar såväl för gruppbildning, träning av inlärda saker i praktiken som planering av ett eget företag.

Exempel på tema for lägret

 • Lägerdeltagarna utvecklar skoltrivseln eller planerar verksamhet för ett tomt utrymme i skolan.
 • Lägerdeltagarna har i uppgift att utveckla språkundervisningen.
 • Ett lokalt företag utmanar lägerdeltagarna till att skapa idéer till en ny produkt.

Lärandemål

Målet för lägret är att eleverna på ett personligt plan får känning med företagsamt agerande tillsammans med andra i samma ålder. Under lägret inser både lägerdeltagarna och tutorerna viktiga arbetslivsfärdigheter så som att sätta upp mål och ta ansvar för både sitt eget och gruppens agerande. Dessa färdigheter behövs i arbetslivet och även utanför så det lönar sig att utveckla dessa under lägret.

Under lägret inser eleven:

 • Betydelsen av företagsamhet i samhället
 • Kommunikations- och gruppfärdigheter
 • Projektliknande arbetssätt
 • Egna styrkor

Deltagare i lägret

 • Ansvariga lärare för lägret
  Vi rekommenderar att två ansvariga lärare svarar för arrangemangen för lägret – en från de lägre klasserna och en från de högre klasserna.
 • Lägerdeltagarna
  Lägerdeltagarnas antal kan variera mellan 10 och 50, beroende på om lägre ordnas klassvis eller skolvis för årskurserna.Lägerhandledarna eller tutorerna
  Lägerdeltagarna delas in i grupper om 4-5 personer och varje grupp tilldelas ett tutorpar. Tutorparet ansvarar för sin egen lägergrupps verksamhet under lägerkontrollerna. Till exempel: 25 lägerdeltagar = 10-12 tutorer.

Lägerkontroller

12h -lägrets kärna består av lägerkontrolluppgifter som tidsmässigt räcker 15-45 minuter och som utmanar till aktivitet och för vidare idéskapandet kring utmaningen, produkten eller tjänsten.

12h -lägret består av tre olika kontrolluppgiftshelheter som de ansvariga lärarna och lägertutorerna tillsammans sätter ihop ett sådant lägerprogram de tycker känns bra:

 • Gruppbildning och innovation
  Man blir bekant med den egna gruppen, lär sig sina egna och gruppens styrkor och utvecklingsområden. Man skapar idéer kring olika alternativ eller redan givna uppgifter.
 • Från idé till något konkret
  Man gör ett beslut om vilken idé man väljer och fördelar arbetsuppgifterna enligt kunnande mellan lägerdeltagarna. Eleverna utvecklar den valda idén och tillverkar en prototyp.
 • Att uppträda och marknadsföra
  Vi förbereder en reklam och en presentation för den planerade lösningen, produkten eller tjänsten. Vi tränar att uppträda inför avslutningstillfället där publiken består av andra lägerdeltagare, lärare och eventuellt representanter för skolan, regionen eller arbetslivet.

Mer information

Materiaalit
Back To Top
Siirry omalle tilillesi hallinnoidaksesi tilauksiasi!