skip to Main Content

24h -läger

24h-lägret är ett effektivt ettdygnsläger om företagande. Under lägret utvecklar deltagarna en affärsidé i team och gör en presentation om den. I slutet av lägret presenterar alla team sin affärsidé. Lägret lär ut företagande med principen learning by doing fun. Den egna affärsidén fungerar som redskap i lärandet.

Materialet som behövs för lägret finns i elektroniskt format. Lägret byggs upp av kontroller inom tre områden: grupparbete, affärsverksamhet och teknologi. Kontrollerna styr lägrets gång och kombinerar lärande, rolighet och effektivt arbete.

24h-lägret lämpar sig för gymnasier, yrkesskolor och högskolor.

Lägret kan också genomföras som utmaningsläger. Då kommer lägrets utmaning från regionala organisationer.

Beställa här digimaterialen och anmäla antalet av deltagande studerande och lärare.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Beskrivning

Lägret är en helhet som stöder utvecklingen av lägerdeltagarnas interaktions-, förhandlings- och problemlösningsfärdigheter. Lägret uppmuntrar även de unga att samverka med tutorerna och eventuella arbetslivsrepresentanter. Lägret baserar sig på metoder som är aktiverande, studenrandecentrerade och som grundar sig i problemlösning.

Lärandemål

 • Studeranden vet kraven för företagande samt sina styrkor och vad han eller hon behöver utveckla.
 • Studeranden utvecklar sina företagarfärdigheter, till exempel inom försäljning, grupparbete, problemlösning, kommunikation och uppträdande.
 • Studeranden kan upptäcka affärsmöjligheter.
 • Studeranden kan använda redskap för planering av affärsverksamhet.
 • Studeranden kan komprimera en affärsidé till en presentation och framföra den på ett övertygande sätt.

Lägrets målsättning är att få deltagarna att sätta upp mål och ta ansvar för både sitt eget och sitt teams handlande.

Det interaktiva grupplärandet som tillämpas på lägret utvecklar deltagarnas interaktions-, förhandlings- och problemlösningsförmågor.

Lägerkontroller

 • Teamarbete
  Syftet med kontrollerna inom temat Teamarbete är att finslipa samarbetet inom teamet och gruppmedlemmarnas förtroende för varandra samt att lyfta fram de bästa sidorna hos varje medlem.
 • Affärsverksamhet
  På lägret lär sig deltagarna att hitta på idéer, planera en affärsverksamhet, planera och genomföra det egna företagets profil.
 • Teknologikontroller
  Om ni genomför lägret som en Microsoft Challenge eller vill utnyttja teknologi på lägret på annat sätt kan ni använda de här teknologikontrollerna. Kontrollerna finns bara på finska.

Aktörer under lägret

 • Lägret har en eller flera ansvariga lärare.
 • Lägret fungerar enligt principen från unga till unga.
 • Lägerledarna är tutorer i samarbete med den ansvariga läraren.
 • Den ansvariga läraren utbildar tutorerna till ledare för 24h-läger.
 • Representanter för arbetslivet/företagare sparrar de unga under lägret.

Microsoft Challenge-teknologiläger

Microsoft Challenge är ett 24h-läger där Microsoft ger deltagarna en utmaning. Under lägret grundar de unga ett fiktivt företag för ett dygn och tänker ut en affärsidé till den givna utmaningen. De får lära sig hur de kunde utnyttja informations- och kommunikationsteknik (ICT) som stöd för sin idé och hur ICT förändrar arbetet. De får också utveckla en idé om en app.

 • Applikation Z-utmaning
  Under lägret hittar deltagarna på en app som de skulle ha nytta av och själva skulle vilja använda. I utmaningen funderar deltagarna över hur teknologin kan hjälpa och lösa problem i vardagen och hur en app kunde göra det här.
 • AI-utmaning
  I utmaningen funderar deltagarna på möjligheterna med artificiell intelligens och vad de skulle vilja använda den till. Hur kan artificiell intelligens lösa olika problem?

Microsoft Challenge genomförs som ett vanligt 24h-läger, men deltagarna får en utmaning från Microsoft. De får se en video med en utmaning som de tar sig an under lägret. Teknologilägrets material finns endast på finska.

Mer information

Materiaalit

Andra stadiet

Back To Top
Siirry omalle tilillesi hallinnoidaksesi tilauksiasi!