skip to Main Content

6h -läger

6h -läger är ttt sex timmar långt äventyr i kreativitetens och företagsamhetens värld. Lägret uppmuntrar barnen att bekanta sig med sina egna och gruppens styrkor, hitta på en idé till en produkt för ett företag och presentera den för andra.

Lägret är avsett för 5-6 klassister och ledarna är högstadieelever.

Materialet som behövs för lägret finns i elektroniskt format. Lägret byggs upp av kontroller indelade i tre helheter: introduktion och idéer, idéer och genomförande samt framförande. Kontrollerna styr lägrets gång och kombinerar lärande, rolighet och effektivt arbete.

För att stödja genomförandet av lägren finns det färdiga materialpaket som innehåller bland annat informationsmallar, lägerpass och -kontroller samt intygsmallar.

 

Beställa här digimaterialen och anmäla antalet av deltagande studerande och lärare.

0.00
0.00

261 i lager

0.00

Beskrivning

Lägrets tema och tidpunkt

Lägret kan genomföras vid en tidpunkt som passar skolans tidtabeller bäst. Lägret passar såväl för gruppbildning, som stöd för övergångsskedet mellan lägre och högre klasserna i grundskolan som för träning av inlärda saker i praktiken.

 • Lägerdeltagarna hittar på idéer till ett utrymmeslösning för klassrummet, skolan eller skolgården.
 • Lägerdeltagarna utvecklar och förverkligar en prototyp av en drömgrunka som yrkesstuderande förverkligar som en del av sitt kundarbete.
 • Skolan ber lägerdeltagarna utveckla idéer, tjänster, produkter eller presentationer för olika festligheter i skolan.

Lärandemål

Lägret stöder utvecklingen av kommunikationsfärdigheterna, stärker initiativförmågan och uppmuntrar till att hitta nya lösningar. Lägret är en helhet som ger lägerdeltagarna personliga upplevelser av företagsamhet. Lägret uppmuntrat också barnen att samverka med tutorerna och eventuella arbetslivsrepresentanter.

Under lägret lär man sig hur:

 • Man kommer överens med andra
 • Man tillsammans är företagsam
 • Man skaffar information och funderar på lösningar
 • Man tar itu med saker på eget initiativ
 • Man utvecklar nya lösningar

Deltagare i lägret

 • Ansvariga lärare för lägret
  Vi rekommenderar att två ansvariga lärare svarar för arrangemangen för lägret – en från de lägre klasserna och en från de högre klasserna.
 • Lägerdeltagarna
  Lägerdeltagarnas antal kan variera mellan 10 och 50, beroende på om lägre ordnas klassvis eller skolvis för årskurserna.
 • Lägerhandledarna eller tutorerna
  Lägerdeltagarna delas in i grupper om 4-5 personer och varje grupp tilldelas ett tutorpar. Tutorparet ansvarar för sin egen lägergrupps verksamhet under lägerkontrollerna. Till exempel: 25 lägerdeltagar = 10-12 tutorer.

Lägerkontroller

6h -lägrets kärna består av lägerkontrolluppgifter som tidsmässigt räcker 15-25 minuter och som utmanar till aktivitet och för vidare idéskapandet kring utmaningen, produkten eller tjänsten.

UF 6h -lägret består av tre olika kontrolluppgiftshelheter som de ansvariga lärarna och lägertutorerna tillsammans sätter ihop ett sådant lägerprogram de tycker känns bra:

 • Att bli bekant och bolla med idéer
  Man blir bekant med den egna gruppen, lär sig sina egna och gruppens styrkor och utvecklingsområden. Man skapar idéer kring olika alternativ eller redan givna uppgifter.
 • Idé och genomförande
  Man gör ett beslut om vilken idé man väljer och fördelar arbetsuppgifterna enligt kunnande mellan lägerdeltagarna. Eleverna utvecklar den valda idén och tillverkar en prototyp.
 • Uppträdande
  Man gör ett beslut om vilken idé man väljer och fördelar arbetsuppgifterna enligt kunnande mellan lägerdeltagarna. Eleverna utvecklar den valda idén och tillverkar en prototyp.

Mer information

Materiaalit
Back To Top
Siirry omalle tilillesi hallinnoidaksesi tilauksiasi!