skip to Main Content

Egen ekonomi

Programmet förbereder eleverna för arbetslivet och ger dem kunskaper i ekonomi. Programmet sporrar de unga att fundera på sina egna intressen, arbetslivets basfärdigheter och kontrollen över den egna ekonomin. Under programmet uppmuntras de unga att också samverka med aktörer utanför skolan.

Programmet lämpar sig utmärkt för lektioner i bland annat samhällskunskap, modersmål och matematik. Programmet är för årskurs 7-9, men programmet kan även anpassas till och användas på andra stadiet. Programmets åtta teman räcker 1–2 lektioner/tema.

Programmet innehåller tryckta guider för läraren och eleverna. Alla teman har webbmaterial som stöder innehållet.

För att stödja programmets olika teman finns det webbövningar, och eleverna behöver inte logga in för att utföra dem. Till exempel är den ekonomi inriktade inlärningsplattformen Zaldo (på finska) integrerad i programmets teman. Programmets sluttestet ger en fin avslutning och uppmuntrar eleverna att reflektera över vad de har lärt sig.

0.00

1305 i lager

0.00

50 i lager

0.00

414 i lager

0.00

51 i lager

0.00
0.00

Beskrivning

Lärondemål

Programmet stöder de unga i att stärka sin självkännedom och ger dem beredskap att söka jobb samt att ha kontroll över sin ekonomi. Programmet är en helhet som stöder glädjen med att lära sig och att kunna kombinera olika inlärda färdigheter i situationer i vardagen. Dessutom uppmuntrar programmet barnen att jobba tillsammans med aktörer utanför skolan.

Under programmet inser eleven:

 • självkännedom – egna intressen och styrkor
 • arbetslivsfärdigheter – spelreglerna i arbetssökande och arbetslive
 • penninganvändning – betydelsen av ekonomiläskunnighet i vardagssituationer

Teman

Programmet är en helhet bestående av åtta teman. De kan genomföras i mångprofessionella team så att olika läroämnen kombineras. Det är möjligt att genomföra dessa teman så att man kopplar dem till olika läroämnen. Varje tema innehåller ikt-tips, tilläggsuppgifter och viktig information om temats innehåll.

 • 1 Oy Jag Ab
  Vi funderar på våra egna färdigheter, intressen och värderingar.
 • 2 Jobbsökningsstigar
  Vi söker ett drömjobb och gör en platsansökan.
 • 3 Från ansökan till intervju
  Vi tränar på intervjusituationen.
 • 4 Framtidens färdigheter
  Vi lär oss framtidens arbetslivsfärdigheter.
 • 5 Egna inkomster och utgifter
  Vi blir bekanta med vår egen penninganvändning.
 • 6 Familjens inkomster, utgifter och budget
  Vi funderar på familjens konsumtion.
 • 7 Så här använder jag pengar
  Vi behandlar olika sätt att betala och köpa.
 • 8 Att spara och placera
  Vi får insikt i principerna för sparande och placering.

Läroämne

 • 1 Oy Jag Ab
  Modersmål, Samhällslära och Elevhandledning
 • 2 Jobbsökningsstigar
  Samhällslära och Elevhandledning
 • 3 Från ansökan till intervju
  Modersmål, Samhällslära och Elevhandledning
 • 4 Framtidens färdigheter
  Samhällslära och Modersmål
 • 5 Egna inkomster och utgifter
  Hälsokunskap, Matematik, Samhällslära och Elevhandledning
 • 6 Familjens inkomster, utgifter och budget
  Samhällslära, Matematik och Elevhandledning
 • 7 Så här använder jag pengar
  Hälsokunskap, Samhällslära och Elevhandledning
 • 8 Att spara och placera
  Hälsokunskap, Matematik och Elevhandledning

Material

Programmet innehåller tryckta guider för läraren och eleverna samt ett heltäckande elektroniskt material.

Mer information

Materiaalit
Back To Top
Siirry omalle tilillesi hallinnoidaksesi tilauksiasi!