skip to Main Content

Egen grej

Programmet Egen grej är en upptäcktsfärd till att identifiera sina egen styrkor och sina företagsamma färdigheter. Programmet uppmuntrar unga till kreativitet, ökande av skoltrivseln och planeringen av sin egen framtid. Under programmet sporras de unga att lösa problemlösningsuppgifter och utmaningar i samverkan med andra.

Programmet lämpar sig utmärkt för lektioner i bland annat samhällskunskap, elevhandledning och bildkonst. Programmet är för årskurs 7-9 men programmet kan även anpassas till och användas på andra stadiet. Programmets fem teman räcker 1–2 lektioner/tema.

Programmet innehåller en tryckt guide för läraren och ett heltäckande elektroniskt material för eleverna. Programmet kan genomföras med det tryckta materialet eller enbart med det elektroniska.

För att stödja programmets olika teman finns det webbövningar, och eleverna behöver inte logga in för att utföra dem. Den elektroniska utvärderingen ger en fin avslutning på programmet och sammanfattar vad eleverna lärt sig i en visuell helhet.

0.00

821 i lager

0.00

10 i lager

0.00

9884 i lager

0.00

54 i lager

0.00
0.00

Beskrivning

Lärondemål

Programmet stöder unga att växa till personer som är självstyrande, tänker kritiskt och bygger sin egen stig. Programmet är en helhet som stöder glädjen i att lära sig och erbjuder eleverna en möjlighet att på ett mångsidigt sätt visa sitt kunnande. Dessutom sporrar programmet unga att jobba med utmaningar som det inte finns färdiga svar till.

Under programmet lär sig eleven

 • entreprenörskap – att aktivitet, samverkan och förmåga att lösa problem är en förutsättning i samhället
 • kreativitet – att samarbete är viktigt för att idéer ska födas
 • framtidsplanering – att man känner igen sina egna och klasskompisarnas styrkor ger verktyg till att planera framtiden

Teman

Programmet är en helhet bestående av fem teman. De kan genomföras i mångprofessionella team så att olika läroämnen kombineras. Det är möjligt att genomföra olika teman så att de kopplastill olika läroämnen. Varje tema innehåller ikt-tips, tilläggsuppgifter och viktig information om temats innehåll.

 • 1 Färdigheter och styrkor
  Vi identifierar kända entreprenörer och företagsamma färdigheter genom att spela tillsammans.

 • 2 Drömskolan
  Vi hittar lösningar och ökar skoltrivseln genom samverkan.

 • 3 Idésmedja
  Vi löser lokala och globala utmaningar med hjälp av en brainstorming.

 • 4 Hisstal
  Vi förbereder reklamtal för produkter och tjänster genom att utnyttja vår mediekompetens.

 • 5 Framtidsplaner
  Vi funderar på våra egna styrkor och berömmer kompisen genom att uppmuntra positivt.

Läroämne

 • 1 Färdigheter och styrkor
  Samhällslära och Elevhandledning
 • 2 Drömskolan
  Samhällslära, Matematik och Bildkonst
 • 3 Idésmedja
  Samhällslära, Modersmål och Geografi
 • 4 Hisstal
  Modersmål och Bildkonst
 • 5 Framtidsplaner
  Samhällslära och Elevhandledning

Material

Programmet innehåller en tryckt guide för läraren. Alla teman har webbmaterial som stöder innehållet.

Mer information

Materiaalit
Back To Top
Siirry omalle tilillesi hallinnoidaksesi tilauksiasi!