skip to Main Content

Minicamp -läger

Minicamp är en 6-10-timmars djupdykning i företagandets värld. Under lägret utvecklar deltagarna en affärsidé i team och gör en presentation om den. I slutet av lägret presenterar alla team sin affärsidé. Lägret lär ut företagande med principen learning by doing fun. Den egna affärsidén fungerar som redskap i lärandet.

Materialet som behövs för lägret finns i elektroniskt format. Lägret planeras och genomförs med hjälp av det.

Minicamp lämpar sig för gymnasier, yrkesskolor och högskolor. Lägret kan också utnyttjas i början av Ett år som företagare-programmet för att generera affärsidéer.

Beställa här digimaterialen och anmäla antalet av deltagande studerande och lärare.

0.00
0.00

Beskrivning

Lägret är en helhet som stöder deltagarnas färdigheter inom interaktion, förhandling och problemlösning. Det uppmuntrar också till samarbete med tutorer och representanter för arbetslivet. Lägret grundar sig på metoder som utgår från den lärande och främjar aktivitet och problemlösning.

Lägret utvecklar affärskunnandet

Minicamp-materialet innehåller aktuella redskap och uppgifter som utvecklar deltagarnas affärskunnande. Till lägrets redskap hör till exempel:

  • SWOT-analys
  • Lean Canvas (en modifikation av Business Model Canvas)
  • Validering (bedömning av företagsidén, marknaden och kunderna)
  • Försäljningspresentation

Materialet innehåller färdiga inledningar till uppgifterna och teoripaket till stöd för dem.

Lärandemål

  • Deltagaren vet kraven för företagande samt sina styrkor och vad han eller hon behöver utveckla.
  • Deltagaren utvecklar sina företagarfärdigheter, till exempel inom försäljning, grupparbete, problemlösning, kommunikation och uppträdande.
  • Deltagaren kan upptäcka möjligheter till affärsverksamhet.
  • Deltagaren kan använda redskap för planering av affärsverksamhet.
  • Deltagaren kan komprimera en affärsidé till en presentation och framföra den på ett övertygande sätt.

Mer information

Materiaalit

Andra stadiet

Back To Top
Siirry omalle tilillesi hallinnoidaksesi tilauksiasi!