skip to Main Content

Vårt samhälle

Programmet Vårt samhälle gör barnen bekanta med vardagen i den närmiljö som ligger runtom skolan. Programmet uppmuntrar barnen att bekanta sig med såväl näromgivningens verksamhet, olika yrken, beslutsfattande och ekonomins kretslopp. Under programmet sporras barnen att samverka med andra elever och aktörer utanför skolan.

Programmet lämpar sig utmärkt för bland annat lektioner i samhällskunskap, matematik och bildkonst. Programmets sex teman räcker 1–2 lektioner/tema. Programmet är för årskurs 4–6.

För att stödja programmets olika teman finns det webbövningar, och eleverna behöver inte logga in för att utföra dem. Programmets sluttestet ger en fin avslutning och uppmuntrar eleverna att reflektera över vad de har lärt sig.

0.00

324 i lager (kan restnoteras)

0.00

152 i lager (kan restnoteras)

0.00

569 i lager (kan restnoteras)

0.00

87 i lager (kan restnoteras)

0.00
0.00

Beskrivning

Lärandemål

Programmet stöder utformningen av barnens regionala identitet, eget initiativtagande och gruppfärdigheter. Programmet är en helhet som stöder glädjen i att lära sig och inse saker – att lära sig genom sitt eget agerande. Dessutom uppmuntrar programmet barnen att tillämpa saker man behandlat i skolan under sin fritid.

Under programmets gång inser eleven:

 • samhället – bekantar sig med närmiljön, dess aktörer och beslutsfattande
 • yrken – förstår betydelsen av olika yrken för samhällets funktion
 • pengar – grunderna i ekonomins kretslopp och att ha kontroll över sin egen ekonomi

Teman

 • 1 Upptäcktsfärd i närmiljön
  Vi bekantar oss med det omgivande samhället genom att undersöka närmiljön.
 • 2 Fart på planerna
  Vi planerar en idé för den tomma affärslokalen och tränar på beslutsfattande och röstande.
 • 3 Vi bygger en ministad
  Vi bygger en egen stad visuellt.
 • 4 Olika yrken
  Vi bekantar oss med yrken, lön och skatter genom att söka information.
 • 5 Kodaren beordrar
  Vi tränar på framtidens arbetslivsfärdigheter genom att programmera tillsammans.
 • 6 Så här kretsar pengar
  Vi får insikt i hur pengar kretsar och konsumeras genom konkreta berättelser.

Läroämnen

 • 1 Upptäcktsfärd i närmiljön
  Modersmål, Historia och samhällslära och Miljöstudier
 • 2 Fart på planerna
  Modersmål, Historia och samhällslära och Miljöstudier
 • 3 Vi bygger en ministad
  Historia och samhällslära och Bildkonst
 • 4 Olika yrken
  Historia och samhällslära och Matematik
 • 5 Kodaren beordrar
  Historia och samhällslära, Matematik och Bildkonst
 • 6 Så här kretsar pengar
  Historia och samhällslära och Matematik

Material

 • lärarens guide
 • studenrandes arbetshäften
 • stadsplanchen
 • röstsedlar
 • arket ”vår stad”
 • yrkesgrupper inom den offentliga sektorn och
 • yrkesgrupper inom den privata sektorn
 • arket ”sedlar”
 • intyg
 • + webbmaterial

Mer information

Materiaalit
Back To Top
Siirry omalle tilillesi hallinnoidaksesi tilauksiasi!