skip to Main Content

Välkommen till Egen grej -programmets övningssida!

Vad är det frågan om i programmet Egen grej?

Programmet består av fem teman som utförs i skolan. Du bekantar dig med dina egna styrkor och företagsamma färdigheter.

Webbövningar

Programmets webbövningar är samlade på denna sida. Slututvärderingen är ett sätt att sammanfatta det du lärt dig under programmet.

"Få insikt i brainstorming, problemlösning och planera din egen framtid.
Back To Top