skip to Main Content

12h -leiri

12h -leiri 12 tunnin seikkailu luovuuteen ja yritteliäisyyteen. Leiri kannustaa nuoria tutustumaan omiin sekä ryhmän vahvuuksiin, ideoimaan tuotteen tai palvelun ja esittelemään sen muille.

Leiri toimii parhaiten nuorilta nuorille -periaatteella. Leiri on tarkoitettu 8.-9.-luokkalaisille lukiolaisten tai ammattikoululaisten vetämänä.

Leirin toteuttamiseen tarvittavat materiaalit ovat saatavilla sähköisesti. Leiri rakennetaan rasteista, jotka jaetaan kolmeen kokonaisuuteen: ryhmäytyminen ja innovointi, ideasta konkretiaan ja esiintyminen ja markkinointi. Rastit ohjaavat leirin kulkua ja yhdistävät oppimisen ja hauskuuden sekä tehokkaan työskentelyn.

Leirien toteuttamisen tueksi on valmis materiaalipaketti, joka sisältää tiedostuspohjat, leiripassit- ja rastit sekä todistuspohjat.

Tilaa tästä digimateriaalit ja ilmoita leirille osallistuvien oppijoiden ja opettajien lukumäärä.

0.00
0.00

9815 varastossa

0.00

9977 varastossa

Kuvaus

Teemat ja aikataulu

Leiri voidaan toteuttaa koululle parhaiten sopivan aikataulun mukaisesti, joko yhden tai kahden päivän mittaisena kokonaisuutena. Leiri sopii niin ryhmäyttämiseen, opittujen asioiden käytännössä harjoittelemiseen kuin oman liikeidean suunnitteluun ja kokeilemiseen.

Esimerkkejä:

 • Leiriläiset kehittävät kouluviihtyvyyttä tai suunnittelevat koulun tyhjään tilaan toimintoja.
 • Leiriläisillä tehtävänä kehittää kieltenopetusta.
 • Paikallinen yritys haastaa leiriläiset ideoimaan uuden tuotteen.

Oppimistavoitteet

Leirin päämääränä on, että oppijat saavat omakohtaisen toiminnan kautta tuntumaa yrittäjämäisestä tekemisestä yhdessä ikätovereidensa kanssa. Leirillä sekä oppilaat, että tutorit oivaltavat tärkeitä työelämäntaitoja, kuten asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta sekä omasta että ryhmänsä toiminnasta.

Leirin aikana opitaan:

 • yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa
 • vuorovaikutus- ja ryhmätaidot
 • projektimainen työskentely
 • omat vahvuudet

Toimijat leirin aikana

 • Leirin vastuuopettajat
  Leirin järjestelyistä vastaamaan suositellaan kahta vastuuopettajaa.
 • Leiriläiset
  Leiriläisten määrä voi vaihdella 10-50 välillä, riippuen järjestetäänkö leiri luokka- vai koulukohtaisesti.
 • Leiriohjaajat eli tutorit
  Leiriläiset jaetaan 4-5 hengen ryhmiin ja jokaista ryhmää kohden on oma tutorpari. Tutorpari vastaa oman leiriryhmänsä toiminnasta leirirasteilla. Esimerkiksi: 25 leiriläistä = 10-12 tuutoria.

Leirirastit

12h -leirin ytimenä ovat noin 10-45 minuutin mittaiset rastitehtävät, jotka haastavat aktiivisuuteen ja vievät tehtävän, tuotteen tai palvelun ideointia eteenpäin.  12h -leirissä on kolme erilaista rastitehtäväkokonaisuutta, joista koostetaan mieluinen leiriohjelma:

 • Ryhmäytyminen ja innovointi
  Tutustutaan omaan ryhmään, opitaan omat ja ryhmän vahvuudet sekä kehitysalueet. Ideoidaan erilaisia vaihtoehtoja annettuihin tehtäviin.
 • Ideasta konkretiaan
  Tehdään päätös valittavasta ideasta ja jaetaan tehtävät osaamisen mukaan ryhmäläisten kesken. Kehitetään valittua ideaa kohti konkreettista ratkaisua.
 • Esiintyminen ja markkinointi
  Valmistellaan mainos ja esitys suunnitellulle ratkaisulle, tuotteelle tai palvelulle. Harjoitellaan esiintymistä päätöstapahtumaa varten, jossa yleisönä ovat muut leiriläiset, opettajat ja mahdollisesti koulun, alueen tai työelämän edustajat.

Lisätiedot

Materiaalit

Ylä-aste

12h -leiri

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Materiaalipankki
Back To Top
Siirry omalle tilillesi hallinnoidaksesi tilauksiasi!