skip to Main Content

24h -leiri

24h -leiri on vuorokauden teholeiri yrittäjyydestä. Leirin aikana osallistujat kehittävät tiimeissä liikeidean, mallintavat sen ja tekevät siitä esityksen. Leirin lopuksi kaikki tiimit esittävät liikeideansa. Leirin aikana opitaan learning by doing fun -periaatteen avulla yrittäjyyttä oman idean toimiessa oppimisen työkaluna.

Leirin toteuttamiseen tarvittavat materiaalit ovat saatavilla sähköisesti. Leiri rakennetaan rasteista, joita ovat tiimitoimintarastit, liiketoimintarastit ja teknologiarastit. Rastit ohjaavat leirin kulkua ja yhdistävät oppimisen ja hauskuuden sekä tehokkaan työskentelyn.

24h -leiri soveltuu lukioihin, ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluihin.

Leirin voi halutessaan toteuttaa haasteleirinä alueenne organisaatioiden kanssa.

Tilaa tästä digimateriaalit ja ilmoita leirille osallistuvien oppijoiden ja opettajien lukumäärä.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Kuvaus

Leiri on kokonaisuus, joka tukee leiriläisten vuorovaikutus-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittelua. Lisäksi leiri kannustaa toimimaan yhteistyössä tutoreiden ja työelämän edustajien kanssa. Leiri perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin sekä oppijalähtöisiin menetelmiin.

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija osaa tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.
 • Opiskelija kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot.
 • Opiskelija osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja.
 • Opiskelija osaa tiivistää liikeidean esitykseksi ja esittää sen muille vakuuttavasti.

Leirin tavoitteena on saada leiriläiset asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta sekä omasta että tiiminsä toiminnasta.

Leirillä sovellettava interaktiivinen ryhmäoppiminen kehittää leiriläisten vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyjä.

Leirirastit

24h -leiri rakennetaan rastitehtävistä. Rastit ohjaavat leirin kulkua ja yhdistävät oppimisen ja hauskuuden sekä tehokkaan työskentelyn. Rastit on jaettu kolmeen kokonaisuuteen:

 • Tiimitoimintarastit
  Tiimien yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta hiotaan ja itseluottamus tiimiläisten keskellä kasvaa ja tiimin jäsenet oppivat tuntemaan toisiaan paremmin.
 • Liiketoimintarastit
  Opitaan ideointia, liiketoiminnan suunnittelua ja oman yrityksen ilmeen suunnittelua ja toteuttamista.
 • Teknologiarastit
  Jos toteutatte leirin Microsoft Challengena tai haluatte muuten vain hyödyntää teknologiaa leirillä, voitte ottaa nämä teknologiarastit käyttöön.

Toimijat leirin aikana

 • Leirillä on vastuuopettaja/vastuuopettajia.
 • Leiri toimii nuorilta nuorille -periaatteella.
 • Leirin varsinaisina vetäjinä toimivat tutorit yhteistyössä vastuuopettajan kanssa.
 • Vastuuopettaja kouluttaa leiritutorit 24h -leirin vetäjiksi.
 • Työelämän edustajia/yrittäjiä sparraajina leirin aikana.

 

Lisätiedot

Materiaalit

Toinen aste

Back To Top
Siirry omalle tilillesi hallinnoidaksesi tilauksiasi!