skip to Main Content

6h -leiri

6h -leiri kuuden tunnin seikkailu luovuuteen ja yritteliäisyyteen. Leiri kannustaa nuoria tutustumaan omiin sekä ryhmän vahvuuksiin, ideoimaan tuotteen tai palvelun ja esittelemään sen muille.

Leiri on tarkoitettu 5.-6.-luokkalaisille yläkoululaisten leiriohjaajien vetämänä.

Leirin toteuttamiseen tarvittavat materiaalit ovat saatavilla sähköisesti. Leiri rakennetaan rasteista, jotka jaetaan kolmeen kokonaisuuteen: tutustuminen ja ideointi, ideointi ja toteutus ja esiintyminen. Rastit ohjaavat leirin kulkua ja yhdistävät oppimisen ja hauskuuden sekä tehokkaan työskentelyn.

Leirien toteuttamisen tueksi on valmis materiaalipaketti, joka sisältää tiedostuspohjat, leiripassit- ja rastit sekä todistuspohjat.

Tilaa tästä digimateriaalit ja ilmoita leirille osallistuvien oppijoiden ja opettajien lukumäärä.

.

0.00
0.00

261 varastossa

0.00

Kuvaus

Teemat ja aikataulu

Leiri voidaan toteuttaa koululle parhaiten sopivan aikataulun mukaisesti. Leiri sopii niin opiskelijoiden ryhmäyttämiseen, ala- ja yläkoulun nivelvaiheen tukemiseen kuin opittujen asioiden käytännössä harjoittelemiseen.

 • Ideoidaan ja suunnitellaan luokkahuoneeseen, kouluun tai sen pihalle tilaratkaisu.
 • Leiriläiset kehittävät ja toteuttavat prototyypin unelmien vekottimesta, jonka ammattikoululaiset toteuttavat osana asiakastyötä.
 • Koulu pyytää leiriläisiä kehittämään ideoita, palveluita, tuotteita tai esityksiä koulun eri juhlatilaisuuksiin.

Oppimistavoitteet

Leirin tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä, oma-aloitteisen toiminnan vahvistumista ja kannustaa keksimään uusia ratkaisuja. Leiri on kokonaisuus, joka tukee leiriläisten omakohtaisen kokemuksen syntymistä yrittäjämäisestä toiminnasta. Lisäksi leiri kannustaa lapsia toimimaan yhteistyössä tuutoreiden ja mahdollisesti työelämän edustajien kanssa.

Leirin aikana opitaan, miten:

 • tullaan toimeen toisten kanssa
 • yritetään yhdessä
 • hankitaan tietoa ja pohditaan ratkaisuja
 • tartutaan asioihin oma-aloitteisesti
 • keksitään uusia ratkaisuja

Toimijat leirin aikana

 • Leirin vastuuopettajat
  Leirin järjestelyistä vastaamaan suositellaan kahta vastuuopettajaa – alakoulusta sekä yläkoulusta.
 • Leiriläiset
  Leiriläisten määrä voi vaihdella 10—50 välillä, riippuen järjestetäänkö leiri luokka- vai koulukohtaisesti.
 • Leiriohjaajat eli tutorit
  Leiriläiset jaetaan 4—5 hengen ryhmiin ja jokaista ryhmää kohden on oma tutorpari. Tutorpari vastaa oman leiriryhmänsä toiminnasta leirirasteilla. Esimerkiksi: 25 leiriläistä = 10—12 tuutoria.

Leirastit

6h -leirin ytimenä ovat noin 10-45 minuutin mittaiset rastitehtävät, jotka haastavat aktiivisuuteen ja vievät tehtävän, tuotteen tai palvelun ideointia eteenpäin. 6h -leirissä on kolme erilaista rastitehtäväkokonaisuutta, joista koostetaan mieluinen leiriohjelma:

 • Tutustuminen ja ideointi
  Tutustutaan omaan ryhmään, opitaan omat ja ryhmän vahvuudet sekä kehitysalueet. Ideoidaan erilaisia vaihtoehtoja annettuihin tehtäviin.
 • Idea ja toteutus
  Tehdään päätös valittavasta ideasta ja jaetaan tehtävät osaamisen mukaan ryhmäläisten kesken. Kehitetään valittua ideaa kohti konkreettista ratkaisua.
 • Esiintyminen
  Valmistellaan mainos ja esitys suunnitellulle ratkaisulle, tuotteelle tai palvelulle. Harjoitellaan esiintymistä päätöstapahtumaa varten, jossa yleisönä ovat muut leiriläiset, opettajat ja mahdollisesti koulun, alueen tai työelämän edustajat.

Lisätiedot

Materiaalit

Ala-aste

Back To Top
Siirry omalle tilillesi hallinnoidaksesi tilauksiasi!