skip to Main Content

2. Minä + sinä = me

Minä + sinä = me -ohjelma on löytöretki omien kykyjen oivaltamiseen. Ohjelma rohkaisee lapsia yksilöllisesti toteuttamaan itseään vahvuuksiensa mukaan. Ohjelman aikana lapsia kannustetaan myös tunnistamaan kavereidensa taitoja ja ymmärtämään yhteistyön merkitys sekä kunnioittamaan jokaisen erilaisia taitoja.

Ohjelma voidaan toteuttaa joko lukuvuoden mittaisena projektina tai 2-4 viikon mittaisena oppimiskokonaisuutena. Ohjelman kolmen teeman kesto 1-2 oppituntia/teema. Ohjelma on tarkoitettu esiopetukseen ja 1.-3.-luokkalaisille.

Ohjelman teemojen tueksi on eri tasoisia verkkoharjoituksia, joiden toteuttaminen ei vaadi oppilailta kirjautumista. Hienon päätöksen ohjelmalla antaa lopputesti, joka kannustaa oppilaita reflektoimaan oppimaansa.

0.00

6665 varastossa (voidaan jälkitoimittaa)

0.00

296 varastossa (voidaan jälkitoimittaa)

0.00

9827 varastossa (voidaan jälkitoimittaa)

0.00

97 varastossa (voidaan jälkitoimittaa)

0.00
0.00

Kuvaus

Oppimistavoitteet

Ohjelma tukee lasten myönteisen minäkuvan, oma-aloitteisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen ja oivaltamisen iloa ja terveen oppimisminäkuvan kasvua. Lisäksi ohjelma auttaa kannustavan ryhmä- ja luokkahengen muodostumista sekä kotiväen osallistamista koulutien alkuaskeleilla.

Ohjelman aikana oppija oivaltaa:

 • vahvuudet – omat vahvuutensa
 • taidot – yhdessä toimimiseen merkityksen
 • me yhdessä – arvostamaan erilaisuutta

Teemat

 • 1 Minä
  Tutustutaan omiin taitoihin, vahvuuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin toiminnallisin tehtävin.
 • 2 Sinä
  Esitellään omaa osaamista ja havainnoidaan muiden taitoja yhdessä keskustellen.
 • 3 Me
  Toimitaan ryhmässä yhdistellen erilaisia taitoja.

Oppiaineet

 • 1 Minä
  Äidinkieli, liikunta ja kuvataide
 • 2 Sinä
  Äidinkieli ja kuvataide
 • 3 Me
  Äidinkieli, liikunta, matematiikka ja ympäristöoppi

Materiaalit

 • Opettajan opas
 • Taitoni-pohja
 • Todistus
 • + verkkomateriaalit
Back To Top
Siirry omalle tilillesi hallinnoidaksesi tilauksiasi!