skip to Main Content

Minicamp -leiri

Minicamp on 6-10 tunnin syväsukellus yrittäjyyden maailmaan. Leirin aikana osallistujat kehittävät tiimeissä liikeidean, mallintavat sen ja tekevät siitä esityksen. Leirin lopuksi kaikki tiimit esittävät liikeideansa. Leirin aikana opitaan learning by doing fun -periaatteen avulla yrittäjyyttä oman idean toimiessa oppimisen työkaluna.

Leirin toteuttamiseen tarvittavat materiaalit ovat saatavilla sähköisesti ja niiden avulla leiri suunnitellaan ja toteutetaan.

Minicamp soveltuu lukioihin, ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluihin. Leiriä voi hyödyntää myös Vuosi yrittäjänä -ohjelman aloituksessa liikeideoiden kiihdyttämiseen.

Ohjelmassa ei ole painettua materiaalia. Muista tilata digimateriaalien käyttöoikeus.

0.00
0.00
0.00

Kuvaus

Leiri on kokonaisuus, joka tukee leiriläisten vuorovaikutus-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittelua. Lisäksi leiri kannustaa toimimaan yhteistyössä tutoreiden ja työelämän edustajien kanssa. Leiri perustuu toiminnallisiin, ongelmanratkaisupohjaisiin sekä oppijalähtöisiin menetelmiin.

Leiri kehittää liiketoimintaosaamista

Minicampin materiaalit sisältävät ajankohtaisia työkaluja ja tehtäviä, jotka kehittävät osallistujien liiketoimintaosaamista. Leirin työkaluja ovat esimerkiksi:

  • Liikeidean nelikenttä
  • Lean Canvas (sovellettu Business Model Canvasista)
  • Validointi (yritysidean, markkinoiden ja asiakkaiden arviointia)
  • Myyntipuhe

Materiaali sisältää valmiit alustukset eri tehtäviin ja niiden tueksi teoriamateriaalipaketit.

Osaamistavoitteet

  • Osallistuja osaa tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.
  • Osallistuja kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot.
  • Osallistuja osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia.
  • Osallistuja osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja.
  • Osallistuja osaa tiivistää liikeidean esitykseksi ja esittää sen muille vakuuttavasti.

Lisätiedot

Materiaalit

Toinen aste

Back To Top
Siirry omalle tilillesi hallinnoidaksesi tilauksiasi!