skip to Main Content

Oma juttu

Oma juttu -ohjelma on löytöretki omien vahvuuksien ja yrittäjämäisten taitojen tunnistamiseen. Ohjelma kannustaa nuoria luovuuteen, kouluviihtyvyyden lisäämiseen sekä oman tulevaisuuden suunnitteluun. Ohjelman aikana nuoria rohkaistaan ratkaisemaan ongelmanratkaisutehtäviä ja haasteita yhdessä toimien.

Ohjelma soveltuu mainiosti muun muassa yhteiskuntaopin, oppilaanohjauksen sekä kuvaamataidon oppitunneille. Ohjelma on tarkoitettu 7.-9.-luokkalaisille. Ohjelmaa voidaan käyttää soveltaen myös toisella asteella. Ohjelman viiden teeman kesto on 1-2 oppituntia/teema.

Ohjelma sisältää painetun oppaan opettajalle ja kattavan sähköisen materiaalin oppilaalle. Ohjelman voi toteuttaa hyödyntämällä painettua materiaalia tai pelkällä sähköisellä materiaalilla.

Ohjelman teemojen tueksi on verkkoharjoituksia, joiden toteuttaminen ei vaadi oppilailta kirjautumista. Hienon päätöksen ohjelmalla antaa sähköinen loppuarviointi, joka kokoaa opitut asiat visuaaliseksi kokonaisuudeksi.

0.00

821 varastossa

0.00

10 varastossa

0.00

9884 varastossa

0.00

54 varastossa

0.00
0.00

Kuvaus

Oppimistavoitteet

Ohjelma tukee nuoria omatoimisuuteen kasvamista, kriittistä ajattelua ja oman polun rakentamista. Ohjelma on kokonaisuus, joka tukee oppimisen iloa ja tarjoaa oppijoille mahdollisuuden osoittaa osaamisensa monipuolisesti. Lisäksi ohjelma kannustaa nuoria työskentelemään haasteiden parissa, joihin valmiita vastauksia ei ole.

Ohjelman aikana oppija oivaltaa:

 • yritteliäisyys – aktiivisuuden, yhdessä tekemisen ja ongelmienratkaisutaitojen olevan edellytys yhteiskunnassa
 • luovuus – yhteistyön olevan tärkeää ideoiden syntymisessä
 • tulevaisuuden suunnittelu – omien ja luokkakavereiden vahvuuksien tunnistaminen antaa välineitä tulevaisuuden suunnitteluun

Teemat

Oma juttu -ohjelma on viiden teeman kokonaisuus. Teemat voi toteuttaa moniammatillisissa tiimeissä yhdistäen eri oppiaineita. Teemoja on mahdollista toteuttaa yhdistäen niitä eri oppiaineisiin. Jokainen teema pitää sisällään tvt-vinkkejä, lisätehtäviä ja tärkeitä tietoja teemojen sisällöstä.

 • 1 Taidot ja vahvuudet
  Tunnistetaan tunnettuja yrittäjiä ja yrittäjämäisiä taitoja yhdessä pelaten.
 • 2 Unelmien koulu
  Löydetään ratkaisuja ja lisätään kouluviihtyvyyttä yhdessä toimien.
 • 3 Ideapaja
  Ratkaistaan paikallisia ja maailmanlaajuisia haasteita aivoriihen avulla.
 • 4 Hissipuheita
  Valmistetaan mainospuheita tulevaisuuden tuotteille ja palveluille mediataitoja hyödyntäen.
 • 5 Tulevaisuuden suunnitelmat
  Pohditaan omia vahvuuksia ja kehutaan kaveria myönteisesti kannustaen.

Oppiaineet

 • 1 Taidot ja vahvuudet
  Oppilaanohjaus ja yhteiskuntaoppi
 • 2 Unelmien koulu
  Yhteiskuntaoppi, matematiikka ja kuvaamataito
 • 3 Ideapaja
  Yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja maantieto
 • 4 Hissipuheita
  Äidinkieli ja kuvaamataito
 • 5 Tulevaisuuden suunnitelmat
  Oppilaanohjaus ja yhteiskuntaoppi

Materiaalit

Ohjelma sisältää painetun oppaan opettajalle. Kaikilla teemoilla on sisältöjä tukevia verkkomateriaaleja.

Lisätiedot

Materiaalit

Ylä-aste

Back To Top
Siirry omalle tilillesi hallinnoidaksesi tilauksiasi!